Enote

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Enote

Enote so prikazane v metričnem ali anglosaškem sistemu. Sistem enot lahko spremenite v meniju z možnostmi pod GENERAL (Splošno) » Formats (Oblika zapisa) » Unit system (Sistem enot).