Flashlight

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Flashlight

Bilang karagdagan sa karaniwang backlight, ang Suunto Kailash ay may ekstrang maliwanag na backlight na maaari mong gamiting flashlight.

Upang i-activate ang flashlight, pindutin nang matagal ang ibabang button ng ilang segundo hanggang sa maging mas maliwanag at hanggang sa lumabas ang flashlight na icon.

flashlight Kailash

Mananatiling naka-on ang flashlight sa loob ng 4 na minuto. Para i-off ito, pinduting muli ang ibabang button.