Suunto Spartan Sport - Vlastnosti - Kompas

Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 2.0

Kompas

Hodinky Suunto Spartan Sport jsou vybaveny digitálním kompasem, který umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.

Kompas můžete otevřít ze spouštěče: Navigace » Kompas.

Režim kompas zobrazuje následující informace:

  • Šipka směřující k magnetickému severu
  • Směr vyjádřený jako světová strana
  • Směr ve stupních
  • Denní doba (místní čas) nebo úroveň nabití baterie; zobrazení se mění klepnutím na obrazovku

Compass

Kompas opustíte tažením prstu doprava nebo stisknutím a podržením prostředního tlačítka.

Na displeji kompasu můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například ke zjištění souřadnic aktuální polohy nebo k výběru trasy.

Compass shortcuts en

Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka seznam zkratek zavřete.

Kalibrování kompasu

Pokud není kompas kalibrován, budete po otevření displeje kompasu vyzváni k provedení kalibrace.

Calibrate compass Spartan

Pokud chcete kompas kalibrovat znovu, spusťte znovu kalibraci v nastavení: Navigace » Kalibrace kompasu.

Nastavení deklinace

Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.

Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z webu (například www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. Při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Hodnotu deklinace můžete nastavit v nastavení: Navigace » Deklinace.