Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská příručka - 2.6

Intervalový trénink

Intervalový trénink představuje běžnou formu tréninku. Sestává z opakovaných úseků o vysoké a nízké intenzitě. V hodinkách Suunto Spartan Trainer Wrist HR můžete definovat pro každý sportovní režim vlastní intervalový trénink.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování sad zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka regeneračního období mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

POZNÁMKA:

Pokud používáte intervaly, nemůžete aktivovat navigaci.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Ze spouštěče vyberte požadovaný sport.
 2. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 3. Přejděte na položku Intervaly a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Zapněte intervalový trénink a určete nastavení popsané výše.

  Nastavení intervalového tréninku – Trainer

 5. Přejděte na položku Zpět a prostředním tlačítkem výběr potvrďte.

 6. Opakovaným stiskem pravého horního tlačítka se vraťte na zobrazení pro spuštění záznamu a cvičení začněte obvyklým způsobem.
 7. Stisknutím levého spodního tlačítka změňte zobrazení na intervalový displej. Až budete připraveni zahájit intervalový trénink, stiskněte pravé horní tlačítko.

  Intervalový trénink – zahájení – Trainer

 8. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve, než dokončíte nastavený počet opakování intervalů, přidržte prostřední tlačítko. Otevřete tak možnosti sportovního režimu, kde můžete Intervaly vypnout.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako jindy. Například stisknutím pravého horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení zaznamenávání cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Table of Content