Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská příručka - 2.6

Trasy

Hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR můžete použít k navigaci po trasách. Trasu naplánujte v systému Suunto Movescount, do hodinek ji přenesete při následující synchronizaci.

Postup navigace po trase:

 1. Stisknutím pravého horního tlačítka otevřete spouštěč.
 2. Přejděte na položku Navigace a stiskněte prostřední tlačítko.

  Navigation icon Trainer

 3. Přejděte na položku Trasy a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam tras.

  Routes list Trainer

 4. Přejděte na trasu, po které se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.

 5. Pro zahájení navigace stiskněte pravé horní tlačítko.
 6. Navigaci můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím pravého horního tlačítka.

  Route overview Trainer

V podrobnějším zobrazení můžete přidržením prostředního tlačítka zobrazení přiblížit či oddálit. Hodnotu přiblížení můžete upravovat pomocí pravého horního a pravého spodního tlačítka.

Route zoom Trainer

Na navigačním displeji můžete stiskem spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiné trasy.

Všechny sportovní režimy využívající GPS mají také možnost výběru trasy. Viz Navigování v průběhu cvičení.

Vedení během navigace

Při navigaci po trase vám hodinky pomohou držet se správné cesty pomocí doplňkových oznámení poskytovaných v průběhu postupu po trase.

Pokud se například od trasy odchýlíte o více než 100 m (330 ft), hodinky vám oznámí, že nejste na správné cestě. Stejně tak vám oznámí, až se na dostanete zpět na svou trasu.

Když v průběhu trasy dojdete k waypointu nebo místu zájmu, zobrazí se informace o vzdálenosti a odhadu doby na trase (ETE) k dalšímu waypointu nebo místu zájmu.

POZNÁMKA:

Pokud navigujete po trase, která kříží sama sebe (například ve tvaru „osmičky“), a na křížení nesprávně zabočíte, hodinky předpokládají, že jste trasu změnili záměrně. Hodinky pak zobrazí další waypoint na základě aktuálního, nového směru pohybu. Při navigaci po složité trase proto sledujte svou traťovou stopu a kontrolujte, že jdete správně.

Navigování podle nadmořské výšky

Pokud využíváte navigaci na trase s informací o nadmořské výšce, můžete se nechat navigovat také na základě stoupání a klesání pomocí displeje výškového profilu. Z hlavního navigačního displeje (kde se zobrazuje trasa) přejděte na displej výškového profilu stiskem prostředního tlačítka.

Displej výškového profilu uvádí tyto informace:

 • nahoře: vaše aktuální nadmořská výška
 • uprostřed: výškový profil s označením aktuální polohy
 • dole: zbývající výstup nebo sestup (zobrazení se mění stiskem levého horního tlačítka)

Navigování podle nadmořské výšky – Trainer

Pokud se při navigování podle nadmořské výšky příliš vzdálíte od trasy, budou hodinky na displeji výškového profilu zobrazovat hlášení Mimo trasu. Pokud se vám zobrazí toto hlášení, přejděte na displej navigace po trase a vraťte se na trasu. Následně budete moci znovu využívat navigaci podle nadmořské výšky.

Table of Content