Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská příručka - 2.6

Záznam cvičení

Kromě nepřetržitého monitorování aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).
 2. Stisknutím pravého horního tlačítka otevřete spouštěč.
 3. Přejděte k ikoně cvičení a prostředním tlačítkem ji vyberte.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka procházejte sportovní režimy a vyberte ten, který chcete použít.

 5. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS z připojeného zařízení). Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Ikona srdce (tepové frekvence) během hledání bliká šedou barvou. Jakmile je signál z hrudního pásu se snímačem tepové frekvence nalezen, změní se ikona na barevné srdce připojené k pásu. Pokud používáte optický snímač tepové frekvence, bude ikona vypadat jako barevné srdce, ovšem bez pásu.

  Pokud používáte snímač tepové frekvence, ale barva ikony se změní na zelenou, zkontrolujte, zda je snímač tepové frekvence spárován, viz Párování zařízení POD a snímačů, a znovu vyberte příslušný sportovní režim.
  Můžete čekat, až se ikona zbarví zeleně nebo červeně, případně můžete začít se záznamem cvičení, jakmile chcete, stisknutím prostředního tlačítka.

  Start exercise

  Po zahájení záznamu bude vybraný způsob měření tepové frekvence uzamčen a nebude možné ho během probíhajícího cvičení změnit.

 6. Při záznamu můžete prostředním tlačítkem přepínat mezi displeji.

 7. Pro přerušení záznamu stiskněte pravé horní tlačítko. Pravým spodním tlačítkem aktivitu ukončíte a uložíte. Stisknete-li místo toho znovu pravé horní tlačítko, bude záznam aktivity pokračovat.

  Recording paused

Pokud má vybraný sportovní režim možnosti, například nastavení cílového trvání, můžete tyto možnosti před spuštěním záznamu nastavit. Otevřete je stiskem pravého spodního tlačítka. Pokud chcete upravovat možnosti sportovního režimu při záznamu, přidržte stisknuté prostřední tlačítko.

V multisportovním režimu můžete stisknutím a podržením pravého horního tlačítka mezi sporty přepínat.

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit (viz Pocit). Následně se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet pomocí pravého horního a spodního tlačítka.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej vymazat. Přejděte dolů na položku Odstranit a prostředním tlačítkem svou volbu potvrďte. Stejným způsobem můžete mazat záznamy i v záznamníku.

Log delete Trainer

Používání cílů při cvičení

Na hodinkách Suunto Spartan Trainer Wrist HR můžete pro cvičení nastavit různé cíle.

Pokud vybraný sportovní režim umožňuje nastavovat různé cíle, můžete tak učinit, než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka.

Sport Mode Targets Trainer

Cvičení s obecným cílem:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte možnost Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka zapněte možnost Obecné.
 4. Vyberte Trvání nebo Vzdálenost.
 5. Vyberte si cíl.
 6. Zpět do možností sportovního režimu se vrátíte přidržením prostředního tlačítka.

Když máte aktivované obecné cíle, na všech datových displejích se bude zobrazovat indikátor postupu k cíli.

ZoneDisplay Progress Trainer

Hodinky vám také oznámí, když dosáhnete 50 % cílové hodnoty a když vybraný cíl splníte.

Cvičení s nastavením cílové intenzity:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte možnost Cíle a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka zapněte možnost Intenzita.
 4. Vyberte Tepová frekvence, Tempo nebo Výkon.
  (Možnosti závisí na vybraném sportovním režimu a na tom, zda máte s hodinkami spárovaný Power POD).
 5. Vyberte si cílovou zónu.
 6. Zpět do možností sportovního režimu se vrátíte přidržením prostředního tlačítka.

Navigování v průběhu cvičení

Během záznamu cvičení se můžete nechat navigovat po trase nebo k místu zájmu.

Možnosti navigace budou přístupné pouze tehdy, když má používaný sportovní režim aktivní GPS. Je-li přesnost GPS ve sportovním režimu nastavená jako OK nebo Dobrá, změní se nastavení při výběru trasy nebo místa zájmu na Nejlepší.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu nebo místo zájmu v aplikaci Suunto a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim, který využívá GPS, a stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti.
 3. Přejděte na položku Navigace a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Projděte možnosti navigace a prostředním tlačítkem požadovanou položku vyberte.
 5. Vyberte trasu nebo místo zájmu pro navigování a stiskněte prostřední tlačítko.
 6. Stiskněte pravé horní tlačítko. Tímto krokem se dostanete zpět na možnosti sportovního režimu. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a spusťte záznam jako obvykle.

Během cvičení můžete stiskem prostředního tlačítka přejít na navigační displej, kde lze zobrazit zvolenou trasu nebo místo zájmu. Další informace o navigačním displeji: viz Postup navigování k místu zájmu a Trasy.

Stisknutím spodního tlačítka můžete na tomto displeji otevřít možnosti navigace. V možnostech navigace můžete například vybrat jinou trasu, jiné místo zájmu, zjistit souřadnice aktuální polohy, případně ukončit navigování výběrem možnosti Traťová stopa.

Možnosti úspory energie ve sportovním režimu

Chcete-li prodloužit výdrž baterie u sportovních režimů využívajících GPS, získáte nejvíce úpravou přesnosti GPS (viz Přesnost GPS a úspora energie). Chcete-li prodloužit výdrž baterie ještě více, můžete upravit následující možnosti ovlivňující úspory energie:

 • Čas. limit displeje: za normálních okolností je displej během cvičení vždy zapnutý. Když aktivujete funkci časový limit displeje, po 10 sekundách se displej vypne, aby se šetřila baterie. Kterýmkoli tlačítkem displej znovu zapnete.

Postup aktivace možností úspory energie:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Přejděte na položku Úspora energie a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Upravte dle potřeby možnosti úspory energie a poté přidržením prostředního tlačítka možnosti úspory energie opusťte.
 4. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a začněte s tréninkem jako obvykle.
POZNÁMKA:

I v případě, že je funkce časový limit displeje aktivní, budete dostávat oznámení z mobilu, stejně jako upozornění formou zvukové signalizace a vibrací. Ostatní vizuální pomůcky, jako oznámení o automatickém přerušení záznamu, se zobrazovat nebudou.

Table of Content