Suunto Spartan Ultra - Začínáme - Dotyková obrazovka a tlačítka

Suunto Spartan Ultra Uživatelská příručka - 2.0

Dotyková obrazovka a tlačítka

Dotyková obrazovka a tlačítka

Hodinky Suunto Spartan Ultra mají dotykovou obrazovku a tři tlačítka. S jejich pomocí můžete procházet displeje a funkce.

Tažení prstu a klepnutí:

 • tažení prstu nahoru nebo dolů slouží k posouvání obrazovky nebo nabídky
 • tažení prstu doprava a doleva slouží k přesunu zpět a vpřed na obrazovkách
 • tažením prstu doleva a doprava zobrazíte dodatečné obrazovky a informace
 • klepnutím zvolíte příslušnou položku
 • klepnutí slouží také pro zobrazení dodatečných informací
 • klepnutím a podržením otevřete kontextovou nabídku
 • dvojím klepnutím se vrátíte z jiných displejů na displej s časem

Horní tlačítko:

 • stisknutí tlačítka slouží k pohybu v obrazovce nebo nabídce směrem nahoru

Prostřední tlačítko

 • stisknutím zvolíte příslušnou položku
 • stisknutím tlačítka měníte displeje
 • stisknutím a podržením tlačítka přejdete zpět do menu nastavení
 • přidržením tlačítka se otevře kontextová nabídka

Spodní tlačítko

 • stisknutí tlačítka slouží k pohybu v obrazovce nebo nabídce směrem dolů

Při záznamu cvičení:

Horní tlačítko:

 • stisknutí tlačítka slouží k přerušení/obnovení záznamu
 • přidržením tlačítka měníte aktivitu

Prostřední tlačítko

 • stisknutím tlačítka měníte displeje
 • přidržením tlačítka se otevře kontextová nabídka

Spodní tlačítko

 • stisknutím tlačítka zaznamenáte kolo
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka