Odolnost proti vodě

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Odolnost proti vodě

Hodinky Suunto Traverse jsou voděodolné do 100 metrů (330 stop), což odpovídá tlaku 10 barů. Hodnota v metrech se vztahuje k aktuální hloubce potápění a je testována tlakem vody při zkoušce odolnosti vodě Suunto. To znamená, že hodinky můžete používat při plavání a šnorchlování, ale neměly by být používány při jakémkoli typu potápění.

POZNÁMKA:

Hloubka odolnosti proti vodě se nerovná hloubce, v níž mohou hodinky běžně fungovat. Označení odolnosti proti vodě se vztahuje k statické těsnosti odolávající při sprchování, koupání, plavání, potápění v bazénu a šnorchlování.

Aby byla odolnost proti vodě zachována, doporučujeme:

  • nikdy nepoužívejte hodinky jinak, než pro co jsou určeny,
  • v případě oprav kontaktujte autorizovaný servis Suunto, distributora nebo prodejce,
  • udržujte hodinky v čistotě, bez prachu a písku,
  • nikdy se nepokoušejte otevřít tělo hodinek,
  • zabraňte působení rychlých změn teploty vzduchu nebo vody na hodinky,
  • pokud byly hodinky vystaveny působení slané vody, vždy je omyjte čistou vodou,
  • zabraňte nárazu nebo pádu hodinek.