Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | CHRISTMAS WISHLIST | OFFER OF THE WEEK

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.1

Alti-Baro

Hodinky Suunto Traverse neustále měří absolutní tlak vzduchu pomocí vestavěného tlakového senzoru. Na základě této naměřené hodnoty a referenčních hodnot vypočítává nadmořskou výšku nebo tlak vzduchu na hladinu moře.

K dispozici jsou tři profily: Automaticky, Výškoměr a Barometr. Další informace o nastavení profilů uvádí kapitola Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu.

Chcete-li zobrazit údaje o nadmořské výšce či tlaku vzduchu, stiskněte v časovém displeji tlačítko NEXT, případně aktivujte displej alti-baro z menu displejů.

altimeter views

Různá zobrazení můžete přepínat pomocí tlačítka VIEW.

V profilu Výškoměr můžete vidět:

 • nadmořskou výšku a teplotu
 • nadmořskou výšku a východ/západ slunce
 • nadmořskou výšku a referenční bod
 • 12hodinový graf nadmořské výšky a nadmořskou výšku

altimeter views

V profilu Barometr můžete zobrazit odpovídající zobrazení:

 • barometrický tlak a teplotu
 • barometrický tlak a východ/západ slunce
 • barometrický tlak a referenční bod
 • 24hodinový graf barometrického tlaku a barometrický tlak

Je-li aktivováno GPS, je možné zobrazit časy východu a západu slunce. Není-li GPS aktivní, jsou časy východu a západu slunce odvozeny od poslední zaznamenané souřadnice GPS.

Displej alti-baro můžete zobrazit/skrýt z menu start.

Postup skrytí displeje alti-baro:

 1. Při zobrazení časového displeje stiskněte tlačítko START.
 2. Tlačítkem LIGHT vyberte položku DISPLEJE a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Přejděte na položku Ukončit Alti-Baro a stiskněte tlačítko NEXT.
 4. Menu opustíte přidržením tlačítka NEXT.

Chcete-li displej znovu zobrazit, postup opakujte a zvolte možnost Alti-Baro.

POZNÁMKA:

Pokud nosíte hodinky Suunto Traverse na zápěstí, je vhodné je pro správné změření teploty sundat, neboť teplota vašeho těla ovlivní počáteční měření.

Získání správných údajů

Pokud vaše outdoorová aktivita vyžaduje přesnou hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře nebo nadmořskou výšku, budete muset nejdříve kalibrovat hodinky Suunto Traverse zadáním aktuální nadmořské výšky nebo aktuálního tlaku vzduchu.

TIP:

Absolutní tlak vzduchu a známá referenční hodnota nadmořské výšky = tlak vzduchu na hladinu moře. Absolutní tlak vzduchu a známý tlak vzduchu na hladinu moře = nadmořská výška.

Nadmořskou výšku vašeho umístění můžete najít ve většině topografických map nebo na Google Earth. Referenční hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře pro vaše umístění je možné najít na webových stránkách služeb předpovědi počasí.

pressure sensor Traverse

UPOZORNĚNÍ:

Udržujte místo okolo senzoru bez nečistot a písku. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů senzoru.

Je-li aktivována funkce FusedAlti, bude hodnota nadmořské výšky využívající kalibrovaný tlak na hladinu moře automaticky upravována pomocí FusedAlti. Další informace uvádí FusedAlti.

Změny místních podmínek počasí ovlivní naměřenou nadmořskou výšku. Pokud se místní počasí mění často, doporučuje se často resetovat aktuální referenční hodnotu nadmořské výšky, pokud možno před zahájením cesty (pokud jsou referenční hodnoty k dispozici). Dokud je místní počasí stabilní, nepotřebujete nastavovat referenční hodnoty.

Postup nastavení referenčních hodnot tlaku vzduchu na hladinu moře a nadmořské výšky:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem LIGHT vyberte položku ALTI-BARO a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Stisknutím NEXT otevřete položku Reference. K dispozici jsou tyto možnosti nastavení:
 4. FusedAlti: GPS je zapnuto a hodinky začínají počítat nadmořskou výšku podle FusedAlti.
 5. Nadm. výška: Manuálně nastavte nadmořskou výšku.
 6. Tlak na hladinu moře: Manuálně nastavte referenční hodnotu tlaku na hladinu moře.
 7. Tlačítky START a LIGHT nastavte referenční hodnotu. Nastavení potvrďte tlačítkem NEXT.
TIP:

Neprobíhá-li záznam aktivity, dostanete se při zobrazení displeje alti-baro stisknutím tlačítka START přímo do menu ALTI-BARO.

Příklad použití: Nastavení referenční hodnoty nadmořské výšky

Jste již druhý den na své cestě. Uvědomíte si, že jste ráno při odchodu zapomněli přepnout z profilu Barometr na profil Výškoměr. Víte tedy, že hodinky Suunto Traverse aktuálně uvádějí nesprávné hodnoty nadmořské výšky.

Takže se přesunete na nejbližší místo, pro které je v topografické mapě uvedena nadmořská výška. V hodinkách Suunto Traverse opravíte referenční hodnotu nadmořské výšky a přepnete na profil Výškoměr. Naměřené hodnoty nadmořské výšky jsou znovu přesné.

Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu

Profil Výškoměr byste měli vybrat, pokud vaše outdoorové aktivity zahrnují změny nadmořské výšky (například turistika v horském terénu).

Profil Barometr byste měli vybrat, pokud vaše outdoorové aktivity nezahrnují změny nadmořské výšky (například plavba na lodi).

Správně naměřené hodnoty se zobrazují pouze tehdy, máte-li vybraný správný profil pro danou aktivitu. Hodinky Suunto Traverse mohou vybrat vhodný profil pro aktivitu pomocí profilu Automaticky, případně můžete profil vybrat sami.

Postup nastavení profilu alti-baro:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem LIGHT vyberte položku ALTI-BARO a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Tlačítkem START vyberte položku Profil a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 4. Změnu profilu můžete provést tlačítky START nebo LIGHT, výběr potvrďte tlačítkem NEXT.
 5. Menu opustíte přidržením tlačítka NEXT.

Nesprávné údaje

Je-li profil Výškoměr zapnutý po dlouhou dobu a přístroj během této doby nemění svou polohu, přičemž zároveň dochází ke změně počasí, bude přístroj uvádět nesprávné hodnoty nadmořské výšky.

Pokud používáte profil Výškoměr a počasí se často mění, zatímco vy se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj bude uvádět nesprávné údaje.

Používáte-li profil Barometr po dlouhou dobu, během které se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj předpokládá, že se nepohybujete a interpretuje vaše změny v nadmořské výšce jako změny tlaku vzduchu na hladinu moře. Z toho důvodu uvádí nesprávné údaje o tlaku vzduchu na hladinu moře.

Používání profilu Výškoměr

Profil Výškoměr počítá nadmořskou výšku na základě referenčních hodnot. Referenční hodnotou může být tlak vzduchu na hladinu moře nebo referenční hodnota nadmořské výšky. Při aktivaci profilu Výškoměr se zobrazí ikona výškoměru v horní části displeje alti-baro.

altimeter profile Traverse

Používání profilu Barometr

Profil Barometr ukazuje aktuální tlak vzduchu na hladinu moře. Ten je založen na uložených referenčních hodnotách a na konstantně měřeném absolutním tlaku vzduchu.

Když je aktivován profil Barometr, zobrazí se na displeji ikona barometru.

barometer profile Traverse

Používání profilu Automaticky

Profil Automaticky přepíná mezi profily Výškoměr a Barometr podle toho, jak se pohybujete.

Není možné současně měřit změny počasí a změny nadmořské výšky, protože oba jevy způsobuje okolní tlak vzduchu. Hodinky Suunto Traverse poznají vertikální pohyb a přepnou se do režimu měření nadmořské výšky, když je to třeba. Je-li zobrazena nadmořská výška, je aktualizována s max. prodlevou 10 sekund.

Pokud se pohybujete beze změny nadmořské výšky (méně než 5 metrů ve svislém směru za 12 minut), přístroj Suunto Traverse interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny počasí. Interval měření je 10 sekund. Měření nadmořské výšky zůstává konstantní, a pokud dojde ke změně počasí, uvidíte změny v hodnotách naměřeného tlaku vzduchu na hladinu moře.

Pokud se pohybujete ve svislém směru (během 3 minut změníte nadmořskou výšku o více než 5 metrů), přístroj Suunto Traverse interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny nadmořské výšky.

V závislosti na aktivovaném profilu můžete pomocí tlačítka VIEW zobrazit na displeji alti-baro výškoměr nebo barometr.

POZNÁMKA:

Pokud používáte profil Automaticky, nejsou na displeji alti-baro zobrazeny ikony barometru ani výškoměru.

Table of Content