Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.1

Aplikace Suunto

Díky aplikaci Suunto můžete své zážitky s hodinkami Suunto Traverse ještě rozšířit analýzou a sdílením tréninků, připojením k partnerským službám a mnoha dalšími možnostmi. Po spárování s mobilní aplikací můžete do svých hodinek Suunto Traverse dostávat oznámení.

Párování hodinek s aplikací Suunto:

 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Suunto do kompatibilního mobilního zařízení z App Store, Google Play nebo několika populárních obchodů s aplikacemi z Číny.
 2. Spusťte aplikaci Suunto a zapněte Bluetooth, pokud jste tak již neučinili.
 3. Na hodinkách otevřete nabídku možností podržením stisknutého tlačítka Next.
 4. Tlačítkem Light Lock vyberte položku PÁROVÁNÍ a zvolte ji stisknutím Next
 5. Tlačítkem Next zvolte možnost Mobil. aplikace.
 6. Vraťte se do aplikace a klepněte na ikonu hodinek v levém horním rohu obrazovky. Jakmile se zobrazí název hodinek, klepněte na PÁROVÁNÍ.
 7. Zadejte kód zobrazený na displeji hodinek do pole požadavku párování na mobilním zařízení a klepněte na tlačítko PÁROVÁNÍ.
POZNÁMKA:

Některé funkce vyžadují připojení k internetu přes síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Za přenos dat mohou být operátorem účtovány poplatky.

Synchronizace s mobilní aplikací

Pokud jste hodinky Suunto Traverse spárovali s aplikací Suunto, nové tréninky se automaticky synchronizují, když je aktivní připojení Bluetooth a zařízení je v dosahu. Ikona Bluetooth se na počítači Suunto Traverse během synchronizace rozbliká.

Pokud má vaše mobilní zařízení aktivní datové připojení a funkce Bluetooth a automatické synchronizace jsou zapnuté, provede se synchronizace záznamů s aplikací Suunto. Pokud není navázáno datové připojení, synchronizace bude zdržena do doby, kdy bude připojení k dispozici.

Máte-li hodinky spárované s mobilní aplikací, lze toto výchozí nastavení změnit z menu možností.

Postup vypnutí automatické synchronizace:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku PŘIPOJENÍ a zvolte ji stisknutím NEXT.
 3. Dalším stisknutím NEXT otevřete nastavení Synchronizace mobil. aplikace.
 4. Tlačítkem LIGHT můžete funkci přepínat, přidržením tlačítka NEXT opustíte menu.

Je-li automatická synchronizace vypnutá, nemůžete na hodinkách dostávat ani prohlížet oznámení.

Table of Content