Čas

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Čas

Časový displej na hodinkách Suunto Traverse ukazuje následující informace:

 • horní řádek: datum
 • střední řádek: čas
 • dolní řádek: lze měnit tlačítkem VIEW tak, že zobrazí další informace, například východ/západ slunce, nadmořskou výšku či úroveň nabití baterie.

Nastavení se provádí v menu možností: OBECNÉ » Čas/datum. Můžete nastavit následující:

 • Duální čas
 • Alarm
 • Čas a datum

Budík

Přístroj Suunto Traverse můžete používat jako budík. V menu možností je možné budík vypnout/zapnout a nastavit čas budíku: OBECNÉ » Čas/datum » Alarm.

Je-li budík zapnutý, zobrazí se ve většině displejů symbol budíku.

Začne-li budík vyzvánět, můžete:

 • Odložit buzení stisknutím tlačítka LIGHT. Buzení se zastaví a obnoví se každých pět minut, dokud jej nevypnete. Budík můžete odložit až 12krát, v součtu až o hodinu.
 • Vypnout stisknutím tlačítka START. Buzení se zastaví a znovu se spustí příští den ve stejnou dobu, až do té doby, kdy v menu možností budík nevypnete.

alarm clock

POZNÁMKA:

Je-li aktivováno odložené buzení, na časovém displeji bliká symbol budíku.

Synchronizace času

Čas v hodinkách Suunto Traverse je možné aktualizovat pomocí mobilního telefonu, počítače (Moveslink) nebo podle času GPS. Pokud jste hodinky spárovali s aplikací Suunto Movescount App, provede se automatická synchronizace času a časového pásma s mobilním telefonem.

Při připojení hodinek k počítači pomocí kabelu USB, provede aplikace Moveslink ve výchozím nastavení aktualizaci času a data podle hodin počítače. Tuto funkci je možné v nastavení aplikace Moveslink vypnout.

moveslink settings

čas GPS

Čas GPS opravuje odchylku mezi hodinkami Suunto Traverse a časem GPS. Čas GPS kontroluje a opravuje čas, kdykoli je nalezen signál GPS (například při záznamu aktivity nebo při ukládání místa zájmu).

Čas GPS je ve výchozím nastavení zapnutý. Můžete jej vypnout v menu možností: OBECNÉ » Čas/datum »Čas a Datum.

Nastavení letního času

Hodinky Suunto Traverse podporují možnost nastavení letního času, když je zapnutý čas GPS.

Nastavení letního času se provádí v menu možností: OBECNÉ » Čas/datum »Čas a Datum.

K dispozici jsou tři možnosti nastavení:

 • Automaticky – automatické nastavení letního času podle GPS
 • Zimní čas – vždy zimní čas (bez letního času)
 • Letní čas – vždy letní čas