Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | CHRISTMAS WISHLIST | OFFER OF THE WEEK

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.1

Kompas

Hodinky Suunto Traverse jsou vybaveny digitálním kompasem, který umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.

Displej kompasu můžete zobrazit/skrýt z menu start: DISPLEJE » Kompas.

Výchozí displej kompasu zobrazuje následující informace:

 • střední řádek: směr vyjádřený ve stupních
 • dolní řádek: stisknutím tlačítka VIEW se zobrazí aktuální čas, světová strana nebo prázdný řádek (žádná hodnota).

compass Traverse

Informace na displeji kompasu můžete změnit v menu možností: Obecné » Formáty » Jednotka kompasu. Vyberte, co má představovat primární hodnotu uprostřed displeje kompasu: stupně, tisíciny radiánu nebo názvy světových stran.

Kompas se po jedné minutě přepne do režimu úspory energie. Kompas opět zapnete tlačítkem START.

Kalibrování kompasu

Pokud jste ještě kompas nepoužívali, je třeba provést nejprve kalibraci. Otáčejte hodinkami a naklánějte je různými směry. Až se ozve pípnutí, znamená to, že je kalibrace dokončena.

calibrating compass

Proběhla-li kalibrace úspěšně, zobrazí se text Kalibrace úspěšná. Nebyla-li kalibrace úspěšná, zobrazí se text Kalibrace selhala. Chcete-li kalibraci zopakovat, stiskněte START.

Pokud jste již kompas kalibrovali a chcete jej kalibrovat znovu, můžete proces kalibrace spustit ručně.

Postup ručního spuštění kalibrace kompasu:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem START vyberte položku NAVIGACE a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Nastavení a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 4. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Kompas a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 5. Tlačítkem NEXT vyberte položku Kalibrace.

Nastavení deklinace

Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.

Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z internetu (například www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. To znamená, že při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Postup nastavení hodnoty deklinace:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem START vyberte položku NAVIGACE a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Nastavení a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 4. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Kompas a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 5. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Deklinace a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 6. Vypněte deklinaci zvolením možnosti -- nebo zvolte Z (západ) nebo V (východ). Tlačítky START nebo LIGHT změňte hodnotu deklinace.

setting declination Traverse

 1. Stisknutím NEXT potvrďte nastavení.
TIP:

Menu s nastavením navigace a kompasu můžete otevřít také stisknutím tlačítka START během navigování.

Nastavení aretace azimutu

Můžete označit směr ke svému cíli ve vztahu k severu pomocí funkce aretace azimutu.

Chcete-li provést aretaci azimutu:

 1. Aktivujte kompas, přidržte hodinky před sebou a otočte se směrem k cíli.
 2. Stisknutím tlačítka BACK LAP aretujete aktuální úhel zobrazený na hodinkách jako azimut.
 3. Prázdný trojúhelník indikuje aretovaný azimut ve vztahu k indikátoru severu (plný trojúhelník).
 4. Stisknutím tlačítka BACK LAP zrušíte aretaci azimutu.

setting bearing lock Traverse

POZNÁMKA:

Když používáte kompas během záznamu aktivity, tlačítko BACK LAP pouze aretuje azimut a ruší jeho aretaci. Chcete-li změřit mezičas tlačítkem BACK LAP, musíte opustit zobrazení kompasu.

Table of Content