Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | CHRISTMAS WISHLIST | OFFER OF THE WEEK

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.1

Místa zájmu

Hodinky Suunto Traverse obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).

POZNÁMKA:

Můžete začít navigovat k místu zájmu i tehdy, když probíhá záznam aktivity (viz Záznam aktivit).

Postup navigování k POI:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem START přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko NEXT.
 4. Tlačítkem START nebo LIGHT přejděte k místu zájmu, k němuž se chcete dostat, a zvolte je stisknutím NEXT.
 5. Dalším stiskem tlačítka NEXT vyberte položku Navigovat. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS. Veškerá navigace se zaznamenává. Pokud nejsou hodinky ve sportovním režimu, budete vyzváni k jeho výběru.
 6. Začněte navigaci k POI.

Hodinky zobrazí displej s traťovou stopou, kde uvidíte svoji polohu a polohu místa zájmu.

Stisknutím VIEW můžete zobrazit další pokyny:

 • vzdálenost a směr k POI vzdušnou čarou,
 • vzdálenost k POI a odhadovaný čas s využitím trasy a vaší aktuální rychlosti,
 • rozdíl mezi vaší aktuální nadmořskou výškou a nadmořskou výškou POI.

navigating POI Traverse

Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.

Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.

Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje. Srovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.

navigating POI moving Traverse

Zjišťování aktuálního umístění

Hodinky Suunto Traverse umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.

Postup zjištění aktuálního umístění:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem START přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku Poloha a stiskněte tlačítko NEXT.
 4. Tlačítkem NEXT vyberte položku Aktuální.
 5. Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS nalezeno. Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
TIP:

Kde se nacházíte, můžete zkontrolovat i při probíhajícím záznamu aktivity. Položku NAVIGACE v menu možností můžete otevřít přidržením tlačítka NEXT nebo stisknutím tlačítka START při zobrazeném displeji traťové stopy.

Přidání místa zájmu

Suunto Traverse umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI.

Do hodinek můžete uložit až 250 POI.

Když přidáváte místo zájmu (POI), vyberte typ místa zájmu (ikonu) a jeho název z předdefinovaného seznamu.

Postup uložení POI:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem START přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku Poloha a stiskněte tlačítko NEXT.
 4. Zvolte možnost Aktuální, případně Definovat, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
 5. Stisknutím tlačítka START umístění uložte.
 6. Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek START a LIGHT. Tlačítkem NEXT vyberte název.
 7. Stisknutím tlačítka START uložíte POI.
TIP:

Aktuální umístění můžete rychle uložit jako místo zájmu (POI) přidržením tlačítka VIEW. To lze provést z jakéhokoli displeje.

Vymazání POI

POI můžete vymazat přímo v hodinkách.

Postup odstranění POI:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem START přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko NEXT.
 4. Tlačítkem START nebo LIGHT přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím NEXT.
 5. Tlačítkem START přejděte na položku Odstranit a stiskněte tlačítko NEXT.
 6. Potvrďte stisknutím START.

Table of Content