Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | 15-DAY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

 • Mobilní aplikace Movescount

Mobilní aplikace Movescount

S aplikací Suunto Movescount App můžete své zážitky s hodinkami Suunto Traverse ještě obohatit. Můžete spárovat mobilní aplikaci a dostávat oznámení na hodinky Suunto Traverse, můžete měnit nastavení a přizpůsobovat sportovní režimy i v terénu, můžete využívat mobilní zařízení jako druhý displej, pořizovat snímky s daty z Move a vytvářet videa Suunto Movie.

TIP:

Ke každému Move, který uložíte na webu Suunto Movescount, můžete pomocí aplikace Suunto Movescount App přidat fotografie a vytvořit video Suunto Movie.

Párování s aplikací Suunto Movescount:

 1. Stáhněte si aplikaci ze serveru iTunes App Store nebo Google Play a proveďte instalaci. Popis aplikace obsahuje i nejnovější informace o kompatibilitě.
 2. Spusťte aplikaci Suunto Movescount App a zapněte Bluetooth, pokud jste tak již neučinili.
 3. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu a poté klepněte na ikonu „+“. V aplikaci se tak spustí hledání zařízení Bluetooth.
 4. Na hodinkách otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 5. Tlačítkem LIGHT vyberte položku PŘIPOJENÍ a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 6. Stisknutím NEXT otevřete menu Párování, dalším stisknutím NEXT vyberte možnost Mobil. aplikace.
 7. Zadejte kód zobrazený na displeji hodinek do pole požadavku párování na mobilním zařízení a klepněte na tlačítko PÁROVÁNÍ. Na telefonech s OS Android se může postup párování lišit. Než budete vyzváni k zadání kódu, mohou se zobrazit další hlášení.
POZNÁMKA:

Všeobecné nastavení hodinek Suunto Traverse můžete změnit i offline. Přizpůsobování sportovních režimů a aktualizace údajů o čase, datu a satelitech GPS vyžaduje internetové připojení pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě. Za přenos dat mohou být operátorem účtovány přídavné poplatky.

Synchronizace s mobilní aplikací

Pokud jste hodinky Suunto Traverse spárovali s aplikací Suunto Movescount App, změny nastavení, sportovní režimy a nové záznamy se automaticky synchronizují, když je aktivní připojení pomocí technologie Bluetooth. Ikona Bluetooth na hodinkách Suunto Traverse se během synchronizace rozbliká.

Toto výchozí nastavení je možné měnit z menu možností.

Postup vypnutí automatické synchronizace:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem LIGHT vyberte položku PŘIPOJENÍ a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Dalším stisknutím NEXT otevřete položku nastavení Synchronizace mobil. aplikace.
 4. Tlačítkem LIGHT můžete synchronizaci vypínat/zapínat, přidržením tlačítka NEXT opustíte menu.

Manuální synchronizace

Je-li automatická synchronizace vypnuta, je nutné pro přenesení nastavení či nových záznamů spustit synchronizaci manuálně.

Postup při manuální synchronizaci s mobilní aplikací:

 1. Ujistěte se, že je aplikace Suunto Movescount App v chodu a připojení Bluetooth zapnuté.
 2. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT vyberte položku PŘIPOJENÍ a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 4. Tlačítkem NEXT vyberte možnost Synchronizovat ihned.

Pokud má vaše mobilní zařízení aktivní datové připojení a vaše aplikace je připojena k účtu Suunto Movescount, dojde k synchronizaci nastavení a záznamů s vaším účtem. Pokud není navázáno datové připojení, synchronizace bude zdržena do doby, kdy bude připojení k dispozici.

Nesynchronizované záznamy zaznamenané hodinkami Suunto Traverse se objeví v aplikaci, ale nebude možné zobrazit jejich podrobnosti, dokud neproběhne synchronizace s účtem Suunto Movescount. Aktivity, které zaznamenáte pomocí aplikace, bude možné zobrazit okamžitě.

POZNÁMKA:

Za přenos dat při synchronizaci mezi aplikací Suunto Movescount App a webem Suunto Movescount mohou být operátorem účtovány poplatky.