Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.1

 • Navigace pomocí GPS

Navigace pomocí GPS

Hodinky Suunto Traverse používají systém GPS (Global Positioning System) pro určení aktuálního umístění. Systém GPS tvoří satelity, které obíhají Zemi ve výšce 20 000 km rychlostí 4 km/s.

Vestavěný GPS přijímač v hodinkách Suunto Traverse je optimalizovaný pro použití na zápěstí a přijímá data ve velmi širokém úhlu.

Získání signálu GPS

Hodinky Suunto Traverse automaticky aktivují GPS, pokud zvolíte sportovní režim s funkcí GPS, určíte svou polohu nebo zahájíte navigaci.

GPS signal strength Ambit3

POZNÁMKA:

Když aktivujete GPS poprvé nebo jste jej nepoužívali delší dobu, může vyhledání pozice GPS trvat déle než obvykle. Další spouštění GPS budou trvat kratší dobu.

TIP:

Chcete-li minimalizovat dobu spouštění GPS, držte hodinky nehybně tak, aby přijímač GPS směřoval nahoru v otevřené oblasti s nerušeným výhledem na oblohu.

TIP:

Hodinky Suunto Traverse pravidelně synchronizujte s aplikací Suunto. Získáte tak nejnovější data o oběžných drahách družic (optimalizace GPS). Tím se zkracuje doba potřebná k získání dat GPS a zvyšuje přesnost trasy.

Řešení problémů: Není signál GPS

 • Pro získání optimálního signálu nasměrujte hodinky částí s přijímačem GPS nahoru. Nejlepší signál je možné přijímat v otevřeném prostoru s nerušeným výhledem na oblohu.
 • GPS přijímač obvykle pracuje dobře uvnitř stanů a v dalších tenkých přístřešcích. Objekty, budovy, hustá vegetace nebo oblačné počasí však mohou kvalitu příjmu signálu GPS snížit.
 • Signál GPS neprochází pevnými stavbami ani vodou. To znamená, že byste se neměli pokoušet aktivovat GPS v budovách, jeskyních nebo pod vodou.

GPS sítě a formáty polohy

Sítě jsou linky na mapě, které definují systém souřadnic použitý na mapě.

Formát polohy je způsob, jakým hodinky zobrazují údaje z GPS přijímače. Všechny formáty se vztahují ke stejnému umístění, jsou pouze vyjádřeny jiným způsobem. Formát pozice můžete změnit v nastavení hodinek v menu možností: OBECNÉ » Formáty » Formát polohy.

Formát můžete vybrat z následujících sítí:

 • zeměpisná šířka/délka je nejčastěji používaná síť a má tři různé formáty:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) udává dvojrozměrnou prezentaci horizontální pozice.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšíření UTM a obsahuje označovač zóny sítě, 100 000metrový čtvercový identifikátor a číselné označení polohy.

Hodinky Suunto Traverse podporují rovněž tyto místní sítě:

 • Britský (BNG)
 • Finský (ETRS-TM35FIN)
 • Finský (KKJ)
 • Irský (IG)
 • Švédský (RT90)
 • Švýcarský (CH1903)
 • UTM NAD27 Aljaška
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nový Zéland)
POZNÁMKA:

Některé sítě nelze použít v oblastech severně od 84°S a jižně od 80°J, nebo mimo země, pro které jsou určeny.

Přesnost GPS a úspora energie

Při přizpůsobování sportovních režimů můžete na webu Suunto Movescount definovat interval zjišťování GPS v nastavení přesnosti GPS. Čím je interval kratší, tím je při záznamu přesnost vyšší.

Prodloužením intervalu a snížením přesnosti prodloužíte životnost baterie.

Možnosti přesnosti GPS jsou:

 • Nejlepší: ~ 1sekundový interval, nejvyšší spotřeba energie
 • Dobrá: ~ 5sekundový interval, střední spotřeba energie
 • OK: ~ 60sekundový interval, nejnižší spotřeba energie
 • Vyp.: GPS se nepoužívá

Přesnost GPS předvolenou pro určitý sportovní režim můžete upravit, je-li to třeba, pouze během záznamu a při navigování. Pokud si například všimnete, že vám dochází baterie, můžete změnit nastavení a výdrž baterie prodloužit.

Přesnost GPS se nastavuje v menu start: NAVIGACE » Nastavení » Přesnost GPS.

GPS a GLONASS

Hodinky Suunto Traverse využívají k určení vaší polohy globální navigační satelitní systém (GNSS). Systém GNSS dokáže využívat signály satelitů GPS i GLONASS.

Ve výchozím nastavení vyhledávají vaše hodinky pouze signál GPS. V některých situacích a v některých oblastech světa může signál GLONASS zvýšit přesnost určení polohy. Pamatujte však, že v režimu rozšířeném o systém GLONASS se spotřebovává více energie než při využití pouze GPS.

GLONASS můžete kdykoli aktivovat či deaktivovat, dokonce i při probíhajícím záznamu aktivity.

Postup aktivace/deaktivace systému GLONASS:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka NEXT.
 2. Tlačítkem START vyberte položku NAVIGACE a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Nastavení a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 4. Tlačítkem START vyberte položku GNSS a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
 5. Pro aktivaci systému GLONASS vyberte možnost GPS a GLONASS. Je-li systém GLONASS aktivován, můžete jej deaktivovat výběrem položky GPS.
 6. Menu opustíte přidržením tlačítka NEXT.
POZNÁMKA:

GLONASS se používá pouze tehdy, je-li nastavena nejvyšší přesnost GPS. (Viz Přesnost GPS a úspora energie).

Table of Content