Stopky

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Stopky

Stopky jsou displej, který je možné zapínat/vypínat z menu start.

Postup aktivace stopek:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku DISPLEJE a stiskněte tlačítko NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku Stopky a stiskněte tlačítko NEXT.

Jsou-li stopky aktivovány, můžete je zobrazit opakovaným stiskem tlačítka NEXT, dokud se nezobrazí.

stopwatch Traverse

POZNÁMKA:

Stopky nejsou viditelné během záznamu aktivity.

Postup použití stopek:

 1. Chcete-li začít měřit čas, stiskněte na displeji stopek tlačítko START.
 2. Stisknutím BACK LAP změříte mezičas, stisknutím START stopky pozastavíte. Chcete-li zobrazit mezičasy, stiskněte při pozastaveném měření tlačítko BACK LAP.
 3. Pokračujte stisknutím START.
 4. Chcete-li čas vynulovat, přidržte při zastaveném měření času tlačítko START.

Při běhu stopek můžete:

 • stisknutím VIEW přepínat mezi časem a mezičasem zobrazeným ve spodním řádku displeje,
 • tlačítkem NEXT přepnout na časový displej,
 • přidržením tlačítka NEXT otevřít menu možností.

Pokud již nechcete sledovat displej se stopkami, můžete stopky deaktivovat.

Postup skrytí stopek:

 1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
 2. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku DISPLEJE a stiskněte tlačítko NEXT.
 3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku Ukončit stopky a stiskněte tlačítko NEXT.