Tóny a vibrace

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Tóny a vibrace

Tóny a vibrace

Tóny a vibrace se používají pro oznámení, budíky a další důležité události. Oboje je možné nastavovat samostatně v menu možností: OBECNÉ » Tóny/displej » Tóny nebo Vibrace.

Pro každý typ upozornění může vybrat z následujících možností:

  • Zap. vše: všechny události jsou signalizovány tóny/vibracemi
  • Vyp. vše: žádné události nejsou signalizovány tóny/vibracemi
  • Zvuk tlačítek vyp.: všechny události jiné než stisknutí tlačítka jsou signalizovány tóny/vibracemi