Používání tlačítek

Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.0

Používání tlačítek

Používání tlačítek

Hodinky Suunto Traverse mají pět tlačítek, jejichž prostřednictvím máte přístup ke všem funkcím.

buttons Traverse

START:

 • stisknutím tlačítka otevřete menu start
 • stisknutím tlačítka přerušíte nebo obnovíte záznam nebo časovač
 • stisknutím tlačítka zvýšíte hodnotu nebo přejdete v menu nahoru
 • přidržením tlačítka spustíte záznam nebo otevřete seznam dostupných režimů
 • přidržením tlačítka se zastaví a uloží cvičení

NEXT:

 • stisknutím tlačítka se změní zobrazení
 • stisknutím tlačítka se zadá/potvrdí nastavení
 • přidržením tlačítka se otevře/ukončí menu možností

LIGHT:

 • stisknutím tlačítka se aktivuje podsvícení
 • stisknutím tlačítka snížíte hodnotu nebo přejdete v menu dolů
 • přidržením tlačítka se zapne svítilna
 • stisknutím tlačítka se vypne svítilna

BACK LAP:

 • stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu
 • stisknutím tlačítka se přidá kolo v průběhu záznamu
 • přidržením tlačítka se zamknou nebo odemknou tlačítka

VIEW:

 • stisknutím tlačítka získáte přístup k dodatečným zobrazením
 • přidržením tlačítka se uloží POI
TIP:

Při změnách hodnot můžete zvýšit rychlost přidržením tlačítka START nebo LIGHT tak dlouho, dokud se hodnoty nezačnou pohybovat rychleji.