Настройка

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Настройка

За да извлечете максимума от своя Product name, ви препоръчваме да изтеглите Suunto Movescount App и да създадете безплатен профил в Suunto Movescount, преди да стартирате часовника си. Можете също така да посетите movescount.com, за да създадете своя потребителски профил.

За да започнете да използвате своя часовник:

  1. Задръжте START натиснат, за да събудите устройството.
  2. Натиснете START или LIGHT, за да превъртите до желания език, и натиснете NEXT, за да го изберете.

select language

  1. Следвайте съветника за първоначално стартиране, за да завършите първоначалните настройки. Задайте стойности с START или LIGHT и натиснете NEXT, за да потвърдите и да отидете на следващата стъпка.

startup wizard Traverse

След като приключите със съветника за стартиране, заредете часовника с включения в комплекта USB кабел, докато батерията е напълно заредена.

connect USBcable

бележка:

Ако се вижда премигващ символ на батерия, Product name има нужда от зареждане преди стартиране.

бележка:

Ако батерията е била напълно изтощена и сте заредили продукта си, натиснете и задръжте СТАРТ, за да стартирате продукта.