Сервизно меню

Suunto Traverse Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Сервизно меню

За да отворите сервизното меню, задръжте бутоните BACK LAP и START натиснати едновременно, докато часовникът отвори сервизното меню.

enter service

Сервизното меню включва следните елементи:

 • Info (Инфо):
  • Air pressure (Въздушно налягане): показва текущото абсолютно въздушно налягане и температура.
  • Version (Версия): показва текущата версия на софтуера и хардуера.
  • BLE: показва текущата версия на Bluetooth Smart.
 • Display (Дисплей):
  • LCD test (LCD тест): позволява да изпробвате дали LCD дисплеят работи правилно.
 • ACTION (ДЕЙСТВИЕ):
  • Power off (Изключване): позволява ви да вкарате часовника в дълбок сън.
  • GPS reset (Нулиране на GPS): позволява ви да нулирате GPS данните.
бележка:

Power off (Изключване) е режим с ниско захранване. Следвайте обичайната процедура за стартиране, за да събудите устройството. Поддържат се всички настройки, освен за час и дата. Просто ги потвърдете от съветника за настройка.

бележка:

Часовникът преминава в режим за пестене на енергия, когато е бил статичен в продължение на 10 минути. Часовникът се активира отново, когато бъде раздвижен.

бележка:

Съдържанието на сервизното меню подлежи на промяна без предизвестие по време на актуализации.

Нулиране на GPS

В случай, че GPS модулът не може да намери сигнал, можете да нулирате GPS данните в сервизното меню.

За да нулирате GPS:

 1. В сервизното меню превъртете до ACTION (ДЕЙСТВИЕ) с бутона LIGHT и влезте с бутона NEXT.
 2. Натиснете бутона LIGHT, за да превъртите до GPS reset (Нулиране на GPS) и влезте с бутона NEXT.
 3. Натиснете бутона START, за да потвърдите нулирането на GPS или натиснете бутона LIGHT, за да го откажете.
бележка:

Нулирането на GPS нулира данните от него и стойностите от калибрацията на компаса. Запазените логове не се премахват.