Sådan får du forkerte aflæsninger

Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.0

Sådan får du forkerte aflæsninger

Profilen HØJDEMÅLER + stilstand + vejrændring

Hvis profilen Højdemåler er aktiveret i en længere tidsperiode, hvor enheden er på det samme sted, og det lokale vejr ændres, vil enheden give forkerte højdeaflæsninger.

Profilen HØJDEMÅLER + højdeændring + vejrændring

Hvis profilen Højdemåler er aktiveret, og vejret ændres ofte, mens du stiger eller går ned i højde, vil enheden give dig forkerte aflæsninger.

Profilen BAROMETER + højdeændring

Hvis profilen Barometer er aktiveret i længere tid, når du stiger eller går ned i højde, antager enheden, at du står stille, og den fortolker dine højdeændringer som ændringer i lufttrykket ved havniveau. Derfor vil enheden give dig forkerte aflæsninger af lufttrykket ved havniveau.

Eksempel på brug: Indstilling af højdereferenceværdien

Du er på den anden dag af din todages vandring. Du kommer i tanke om, at du har glemt at skifte fra profilen Barometer til profilen Højdemåler, da du startede vandreturen i morges. Du ved, at de aktuelle højdeaflæsninger fra din Suunto Ambit2 er forkerte. Så du går hen til det nærmeste sted, hvor der er angivet en højdereferenceværdi på dit topografiske kort. Du retter Suunto Ambit2-højdereferenceværdien tilsvarende og skifter fra profilen Barometer til Højdemåler. Dine højdeaflæsninger er nu korrekte igen.