CE

Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.0

CE

Suunto Oy erklærer hermed, at denne wristop-computer overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.