Използване на предварително конфигуриран режим с различни спортове

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на предварително конфигуриран режим с различни спортове

Използване на предварително конфигуриран режим с различни спортове

Можете да създадете собствен режим с различни спортове в Movescount и да го изтеглите на своя Product name. Режимът с различни спортове може да включва различни спортни режими в конкретна поредност. Всеки спорт, включен в режима с различни спортове, има собствен таймер за интервал. Можете да изберете Multisport (Различни спортове), Adventure racing (Приключенско състезание) или Triathlon (Триатлон) като режим с различни спортове.

За да използвате предварително конфигуриран режим с различни спортове:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Натиснете Next, за да влезете в Exercise (Тренировка).
  3. Превъртете до предварително конфигурирания режим с различни спортове с Next. Изчакайте устройството да ви извести, че сигналът за сърдечен ритъм и/или GPS са намерени, или натиснете Start Stop, за да изберете Later (По-късно). Устройството продължава да търси сигнала за сърдечен ритъм/GPS.
  4. Натиснете Start Stop, за да започнете да записвате лога.
  5. Дръжте Back Lap натиснат, за да преминете към следващия спорт в своя режим с различни спортове.

using preconfigured multisport custom mode