Používanie športových režimov

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Používanie športových režimov

Používanie športových režimov

Športové režimy používajte na záznam záznamov cvičenia a zobrazovanie rôznych informácií počas cvičenia.

Športové režimy môžete otvoriť stlačením Start Stop v režimoch Čas alebo Alti & Baro alebo v režime Kompas, ak máte kalibrovaný kompas.

using exercise modes AMBIT2