CE

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

CE

Spoločnosť Suunto Oy tu prehlasuje, že tento náramkový počítač je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými platnými nariadeniami smernice 1999/5/ES.