Brug af pulsbælte
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Brugervejledning - 2.0

Brug af pulsbælte

Der kan benyttes et pulsbælte under træning. Når du bruger et pulsbælte, viser Suunto Ambit2 R flere oplysninger om dine aktiviteter.

Brug af et pulsbælte gør det muligt at vise følgende yderligere oplysninger under træningen:

 • puls i realtid
 • gennemsnitlig puls i realtid
 • puls i grafisk format
 • forbrændte kalorier under træningen
 • hjælp til at træne inden for definerede pulsgrænser
 • højeste træningseffekt (Peak Training Effect)

Brug af et pulsbælte gør det muligt at vise følgende yderligere oplysninger efter træningen:

 • forbrændte kalorier under træningen
 • gennemsnitlig puls
 • højeste puls
 • restitueringstid

Fejlfinding: Intet pulssignal

Hvis pulssignalet mistes, kan du prøve følgende:

 • Kontroller, at pulsbæltet sidder korrekt (se under Påsætning af pulsbæltet).
 • Kontroller, at elektrodeområderne på pulsbæltet er fugtige.
 • Udskift batteriet i pulsbæltet, hvis problemerne fortsat opstår.
 • Tilknyt pulsbæltet med uret igen (se under Tilknytning af POD/pulsbælte).
 • Vask tekstilremmen til pulsbæltet regelmæssigt i vaskemaskine.