การใช้การเคลื่อนไหวตามแผนที่วางไว้

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การใช้การเคลื่อนไหวตามแผนที่วางไว้

การใช้การเคลื่อนไหวตามแผนที่วางไว้

คุณสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวเฉพาะหรือใช้โปรแกรมการออกกำลังและดาวน์โหลดลงไปใน Suunto Ambit2 R ของคุณ ด้วยการเคลื่อนไหวตามแผนที่กำหนดไว้ Suunto Ambit2 R จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของการออกกำลังกาย จัดเก็บแผนการเคลื่อนไหวได้ถึง 60 รายการในนาฬิกาของคุณ

เพื่อใช้การเคลื่อนไหวตามแผนที่วางไว้:

  1. วางแผนการเคลื่อนไหวภายใต้ MY MOVES หรือใช้ (หรือสร้าง) โปรแกรมการออกกำลังกายภายใต้ PLAN & CREATE ใน Movescount.com และเพิ่มโปรแกรมลงในแผนการเคลื่อนไหวของคุณ
  2. ซิงค์ใหม่ด้วย Movescount.com เพื่อดาวน์โหลดแผนการเคลื่อนไหวไปยังนาฬิกาของคุณ
  3. ทำตามคำแนะนำรายวันและคำแนะนำในช่วงทำตามแผนการเคลื่อนไหวที่วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

เพื่อเริ่มการเคลื่อนไหวตามแผนที่วางไว้:

  1. กดปุ่ม Next เพื่อตรวจดูว่านาฬิกาของคุณมีแผนที่วางไว้ตามเป้าหมายของวันหรือไม่
  2. หากคุณมีแผนที่วางไว้หลากลหายสำหรับวัน กดปุ่ม View เพื่อให้เห็นแต่ละเป้าหมายของการเคลื่อนไหว

planned moves today Ambit2

  1. กดปุ่ม Start Stop เพื่อเริ่มแผนการเคลื่อนไหวหรือกดปุ่ม Next อีกครั้งเพื่อกลับไปยังโหมด Time

ในระหว่างแผนการเคลื่อนไหว Suunto Ambit2 R ของคุณจะให้คำแนะนำขึ้นอยู่กับความเร็วและอัตราการเต้นของหัวใจ:

planned moves guidance Ambit2

Suunto Ambit2 R ของคุณยังสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่แผนที่วางไว้บรรลุ 50% และ 100% ตามเป้าหมาย

เมื่อบรรลุเป้าหมายของคุณแล้วหรือคุณมีวันหยุด เป้าหมายในอนาคตจะกำหนดไว้ตามวันธรรมดาถ้าแผนการเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างสัปดาห์ หรือภายในวันที่นั้นหากเกินกว่าหนึ่งอาทิตย์:

planned moves future Ambit2