Mga icon at segment ng display

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0