Flere indstillinger i sportstilstande

Suunto Ambit2 S Brugervejledning - 2.0

Flere indstillinger i sportstilstande

Når der er valgt en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til flere indstillinger, som du kan bruge under træningen:

additional options

 • Vælg Navigation for at få adgang til følgende indstillinger:

  • Vælg Track back (Rute tilbage) for at få vist ruten indtil nu, når som helst under træningen.
  • Vælg Find back (Find tilbage) for at blive navigeret tilbage til udgangspunktet, hvor du startede din træning.
  • Vælg Location (Placering) for at se koordinaterne for din aktuelle placering, eller gem den som en seværdighed.
  • Vælg POIs (Points of interest) (Seværdigheder) for at navigere til en seværdighed.
  • Vælg Routes (Ruter) for at få navigering for en rute.
  • Vælg Logbook (Logbog) for at få navigering for en rute i en af dine gemte logs med GPS-data.
 • Vælg Activate (Aktivér) for at slå følgende funktioner til eller fra:

  • Vælg Interval off/on (Interval fra/til) for at aktivere/deaktivere intervaltimeren. Intervaltimeren kan tilføjes til brugerdefinerede sportstilstande i Movescount. Du finder flere oplysninger under Brug af intervaltimer.
  • Vælg Autopause off/on (Autopause fra/til) for at aktivere/deaktivere autopause.
  • Vælg Autoscroll off/on (Autorulning fra/til) for at aktivere/deaktivere autorulning.
  • Vælg HR limits off/on (Pulsgrænser til/fra) for at slå pulsgrænserne til eller fra. Pulsgrænseværdierne kan angives i Movescount.
  • Vælg Compass off/on (Kompas fra/til) for at aktivere/deaktivere kompasset. Når kompasset er aktiveret under træning, vises det som en ekstra visning efter sportstilstanden.