Използване на бутоните

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на бутоните

Използване на бутоните

Product name разполага с пет бутона, които ви дават достъп до всички функции.

buttons Ambit2

Start Stop:

 • достъп до старт менюто
 • пауза и подновяване на тренировка или таймер
 • задръжте натиснат, за да прекратите и запишете тренировка
 • увеличаване на стойност или придвижване нагоре в настройките

Next:

 • преминаване между различните дисплеи
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции в спортни режими
 • приемане на настройка

Light Lock:

 • активиране на подсветката
 • задръжте натиснат за заключване/отключване на бутоните
 • намаляване на стойност или придвижване надолу в настройките

View:

 • променя изгледите в режим time (време) и по време на тренировка
 • задръжте натиснат, за да превключвате между светъл и тъмен дисплей
 • задръжте натиснат, за да отваряте преки пътища, свързани с контекста (вижте по-долу)

Back Lap:

 • връща се към предишната стъпка
 • добавя обиколка по време на тренировка
подшушвам:

При промяна на стойностите, можете да увеличите скоростта, като задържите бутона Start Stop или Light Lock натиснат, докато стойностите започнат да се превъртат по-бързо.

Дефиниране на преки пътища

По подразбиране, когато задържите View натиснат в режим Time (Време), превключвате дисплея между светъл и тъмен. Това натискане на бутон може да се промени и вместо това да отваря конкретна опция от менюто.

За да дефинирате пряк път:

 1. Задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
 2. Стигнете до елемента от меню, до който искате да създадете пряк път.
 3. Задръжте View, за да създадете прекия път.
бележка:

Не може да се създават преки пътища за всички възможни елементи от менюта, например за индивидуални логове.

В други режими задържането на View натиснат отваря предварително дефинирани преки пътища. Когато компасът е активен например можете да отворите настройките на компаса, като задържите View натиснат.