โหมดกีฬา

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โหมดกีฬา

โหมดกีฬา

ใช้โหมดกีฬาเพื่อบันทึกการออกกำลังและดูข้อมูลหลากหลายขณะออกกำลังกาย

คุณสามารถเข้าไปยังโหมดกีฬาได้โดยกดปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) จากโหมด Time (เวลา) และ Compass (เข็มทิศ)

using exercise modes AMBIT2 S