Pagse-set ng bearing lock

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagse-set ng bearing lock

Maaari mong markahan ang direksyon tungo sa iyong puntirya na kaugnay ng Hilaga gamit ang bearing lock na feature.

Para i-lock ang bearing:

  1. Kapag aktibo ang compass, hawakan ang relo sa iyong harapan at umikot papunta sa puntirya mo.
  2. Pindutin ang Back Lap para i-lock ang kasalukuyang degree na ipinapakita sa relo bilang bearing mo.
  3. Sinasabi ng tatsulok na walang laman ang naka-lock na bearing, alinsunod sa indicator ng Hilaga (solid na tatsulok).
  4. Pindutin ang Back Lap para i-clear ang bearing lock

setting bearing lock Ambit2

PAALALA:

Habang ginagamit ang compass sa mode na ehersisyo, ang Back Lap na button ay magla-lock lang at maki-clear ang bearing. Lumabas mula sa compass view para makapag-lap gamit ang Back Lap.