Baggrundsbelysning

Suunto Ambit3 Peak Brugervejledning - 2.4

Baggrundsbelysning

Baggrundsbelysning

Tryk på Light Lock for at aktivere baggrundsoplysningen.

backlight

Baggrundsoplysningen tændes som standard i nogle sekunder og slukkes automatisk. Dette er tilstanden Normal (Normal).

Der er fire baggrundsbelysningstilstande:

Mode (Tilstand):

  • Normal (Normal): Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på Light Lock, og når alarmen lyder.
  • Off (Fra): Baggrundsoplysningen tændes ikke, når der trykkes på en knap, eller når alarmen lyder.
  • Night (Nat): Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på en vilkårlig knap, og når alarmen lyder.
  • Toggle (Skift): Baggrundsoplysningen tændes, når du trykker på Light Lock, og forbliver tændt, indtil du trykker på Light Lock igen.

Suunto Ambit3 Peak har to baggrundsoplysningsindstillinger: Én “generel” indstilling og én indstilling til sportstilstande.

Den generelle baggrundsoplysningsindstilling kan ændres i enhedsindstillingerne under General (Generelt) » Tones/display (Toner/display) » Backlight (Baggrundsoplysning). Se Justering af indstillinger. Du kan også ændre de generelle indstillinger i Movescount.

Dine sportstilstande kan bruge den samme baggrundsoplysningstilstand som den generelle indstilling (standard), eller du kan definere end anden tilstand for hver sportstilstand under de avancerede indstillinger i Movescount.

Ud over tilstanden kan du justere baggrundsoplysningens lysstyrke (i procent), enten i enhedsindstillingerne under General (Generelt) » Tones/display (Toner/display) » Backlight (Baggrundsbelysning) eller i Movescount.

TIP:

Når knapperne Back Lap og Start Stop er låst, kan du stadig aktivere baggrundsoplysningen ved at trykke på Light Lock.