ตัวนับเวลาถอยหลัง (Countdown timer)

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

ตัวนับเวลาถอยหลัง (Countdown timer)

ตัวนับเวลาถอยหลัง (Countdown timer)

คุณสามารถตั้งค่าตัวจับเวลานับถอยหลังเพื่อนับถอยหลังจากเวลาที่ตั้งไว้จนถึงศูนย์ ตัวจับเวลาจะส่งเสียงถี่ทุกวินาทีในช่วงระยะ 10 วินาทีสุดท้ายและจะส่งเสียงสัญญาณเมื่อเวลาถึงศูนย์

คุณสามารถแสดง/ซ่อนตัวนับเวลาถอยหลังได้จากเมนูเริ่มต้นใน Displays(Displays) » Countdown(Countdown) สลับด้วย Next

เพื่อตั้งค่าการนับถอยหลัง:

  1. กด Next จนถึงหน้าจอตัวนับเวลาถอยหลัง
  2. กดปุ่มView เพื่อปรับเวลานับถอยหลัง
  3. ตั้งค่าชั่วโมงและนาทีด้วย Start Stop และ Light Lock ยอมรับด้วยปุ่ม Next
  4. กด Start Stop เพื่อเริ่มการนับถอยหลัง

countdown timer Ambit3

เคล็ดลับ:

คุณสามารถหยุดชั่วขณะหรือนับถอยหลังต่อได้โดยกดปุ่ม Start Stop