การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและสิทธิของประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ EP 11008080, EU designs 001332985-0001 หรือ 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,624, US 61/649,632 (HR belt: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281). ได้ทำการยื่นของจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว