Nedtællingstimer

Suunto Ambit3 Run Brugervejledning - 2.4

Nedtællingstimer

Nedtællingstimer

Du kan bruge nedtællingstimeren til at tælle ned fra en forudindstillet tid til nul. Timeren giver en kort lyd hvert sekund i de sidste 10 sekunder, og der lyder en alarm, når nul er nået.

Du kan vise/skjule nedtællingstimeren i startmenuen under Displays (Displays) » Countdown (Nedtælling). Skift med Next.

Sådan indstilles nedtællingstiden:

  1. Tryk på Next, indtil nedtællingstimeren vises i displayet.
  2. Tryk på View for at justere nedtællingstiden.
  3. Indstil time- og minutværdierne ved hjælp af Start Stop og Light Lock. Acceptér med Next.
  4. Tryk på Start Stop for at starte nedtællingen.

countdown timer Ambit3

TIP:

Tryk på Start Stop for at holde pause fra/fortsætte nedtællingen.