การเปลี่ยนแบตเตอรี่ Smart Sensor

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ Smart Sensor

Suunto Smart Sensor ใช้เซลล์ลิเธียมขนาด 3-โวลต์ (CR 2025)

เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่:

  1. ถอดเซ็นเซอร์ออกจากสายรัด
  2. ใช้เหรียญเปิดฝาครอบแบตเตอรี่
  3. เปลี่ยนแบตเอตรี่
  4. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่โดยกดให้แน่น

replacing smartsensor battery Ambit3