ปุ่มกดและเมนู

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

ปุ่มกดและเมนู

Suunto Ambit3 Vertical มีปุ่มทั้งหมด 5 ปุ่มสำหรับเข้าใช้งานคุณลักษณะต่างๆ

buttons Ambit3

Start Stop:

 • กดเพื่อเข้าใช้งานเมนูเริ่มต้น
 • กดเพื่อเริ่ม หยุดชั่วขณะ หรือกลับไปยังการออกกำลังกายหรือนาฬิกาจับเวลา
 • กดเพื่อเพิ่มค่าหรือเลื่อนขึ้นในเมนู
 • กดค้างเพื่อหยุดและบันทึกการออกกำลังกาย

Next:

 • กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
 • กดปุ่มยอมรับการตั้งค่า
 • กดปุ่มค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 • กดปุ่มค้างเพื่อเข้า/ออกเมนูตัวเลือกในโหมด sport

Light Lock:

 • กดเพื่อเปิดไฟพื้นหลัง:
 • กดเพื่อลดค่าหรือเลื่อนลงในเมนู
 • กดค้างเพื่อล็อค/ปลดล็อคปุ่ม

View:

 • กดเพื่อเปลี่ยนมุมมองปุ่มกดแถวล่าง
 • กดค้างเพื่อสลับจอภาพระหว่างมืดและสว่าง
 • กดค้างเพื่อเข้าสู่ทางลัด (ดูที่ ทางลัด)

Back Lap:

 • กดย้อนกลับเพื่อไปที่เมนูก่อนหน้า
 • กดเพื่อเพิ่มรอบการออกกำลังกาย
เคล็ดลับ:

ขณะกำลังเปลี่ยนค่า คุณสามารถเพิ่มความเร็วด้วยการกดปุ่มStart Stop ค้างไว้หรือ Light Lock จนกระทั่งค่าเริ่มเลื่อนเร็วขึ้น