FusedAlti

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

FusedAlti

FusedAltiTM ให้การอ่านความสูงที่มีการรวมกันของจีพีเอสและความสูงจากบรรยากาศ โดยจะช่วยลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดชั่วคราวและชดเชยในการอ่านค่าความสูงสุดท้าย

หมายเหตุ:

ในการตั้งค่าเริ่มต้น ความสูงจะถูกวัดด้วย FusedAlti ระหว่างการออกกำลังกายที่ใช้ GPS และระหว่างการนำทาง เมื่อปิด GPS ความสูงจะถูกวัดด้วยเซ็นเซอร์ความกดอากาศ

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมด เวลา คุณสามารถค้นหาระดับความสูงอ้างอิงใหม่สำหรับความกดอากาศได้ด้วย FusedAlti ซึ่งจะเปิดใช้งาน GPS เป็นระยะเวลาสูงสุด 15 นาที

ในการค้นหาค่าอ้างอิงระดับความสูงใหม่ด้วย FusedAlti:

  1. กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนไปที่ ALTITUDE (ความสูง) โดย Light Lock และเลือกด้วย Next
  3. เลื่อไปที่ ปรับอัตโนมัติ (ปรับอัตโนมัติ) ด้วย Light Lock และกด Next เพื่อเปิดใช้งาน GPS จะถูกเปิด และอุปกรณ์จะเริ่มคำนวณความสูงตาม FusedAlti
หมายเหตุ:

ในสภาพอากาศที่ดี FusedAlti จะใช้เวลาในการเปิดใช้งานนาน 4 – 12 นาที ระหว่างนั้น Suunto Ambit3 Vertical จะแสดงระดับความกดอากาศ โดยจะแสดง ~ พร้อมค่าความสูงเพื่อชี้ให้เห็นว่าความสูงอาจไม่ถูกต้อง