Επιλογή του διαστήματος εγγραφής

Suunto Core Οδηγίες χρήσης -

Table of Content

Επιλογή του διαστήματος εγγραφής

Επιλογή του διαστήματος εγγραφής

Μπορείτε να επιλέξετε το διάστημα εγγραφής από το στοιχείο rec interval στο Menu.

Μπορείτε να ορίσετε 5 επιλογές διαστήματος εγγραφής:

  • 1 δευτερόλεπτο
  • 5 δευτερόλεπτα
  • 10 δευτερόλεπτα
  • 30 δευτερόλεπτα
  • 60 δευτερόλεπτα

Κατά την περιήγησή σας στις επιλογές διαστήματος, στο κάτω τμήμα της οθόνης εμφανίζεται ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής.

Για να επιλέξετε ένα διάστημα εγγραφής:

  1. Στο στοιχείο memory, επιλέξτε rec interval.
  2. Επιλέξτε ένα διάστημα εγγραφής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - Light.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Η εγγραφή σύντομων δραστηριοτήτων με γρήγορες αλλαγές στο υψόμετρο είναι καλύτερο να πραγματοποιείται με πιο σύντομο διάστημα εγγραφής (π.χ. σκι ελευθέρας κατάβασης) Παρόμοια, η εγγραφή μεγάλης διάρκειας δραστηριοτήτων με αργές αλλαγές στο υψόμετρο είναι καλύτερο να πραγματοποιείται με πιο μεγάλο διάστημα εγγραφής (π.χ. πεζοπορία)