Suunto EON Core - Funktioner - Flasketryk

Suunto EON Core Brugervejledning

Flasketryk

Din Suunto EON Core kan bruges med flere Suunto-flaske-POD'er til trådløs transmission af flasketryk.

Sådan installeres og tilknyttes en Suunto flaske-POD:

  1. Installér flaske-POD'en som beskrevet i lynvejledningen til flaske-POD'en.
  2. Vent, indtil den grønne lysdiode på flaske-POD'en blinker.
  3. Hvis skærmen på din Suunto EON Core er tom, skal du trykke på en vilkårlig knap for at aktivere den.
  4. Hold din Suunto EON Core tæt på flaske-POD'en.
  5. Efter nogle få sekunder vises en menu på skærmen, som viser flaske-POD'ens serienummer, batteristatus og flasketrykket. Vælg den korrekte gas for den pågældende flaske-POD i menuen.
ADVARSEL:

Indikationen for batteriniveau, der vises ved parring af flaske-POD'en, er kun en tilnærmelse. POD-batteriet kan tømmes hurtigere end indikationen antyder.

Gentag proceduren ovenfor for yderligere flaske-POD'er, og vælg forskellige gasser for hver POD.

BEMÆRK:

Du kan ikke tilknytte en ekstra flaske-POD, medmindre du har defineret en sekundær gas i Suunto EON Core.

Som alternativ kan du vælge, hvilken flaske-POD du vil bruge med hver gas ved at vælge en flaske-POD for den pågældende gas i menuen Gas(ser). Hvis du bruger denne metode, skal du sikre, at flaske-POD'en er aktiveret ved at kontrollere, at der vises en flasketrykaflæsning på skærmen, og at den er acceptabel. I menuen defineres flaske-POD'en vha. serienummeret, der er trykt på flaske-POD'en.

I hoveddisplayet for dykning vises kun ét flasketryk, som svarer til den aktive gas. Når der skiftes gas, skifter det viste flasketryk tilsvarende.

ADVARSEL:

Hvis der er flere dykkere, der bruger flaske-POD'er, skal du altid kontrollere, før du dykker, at POD-nummeret på din valgte gas svarer til serienummeret på din POD.

TankPOD serialnumber

TIP:

Fjern trykket fra flaske-POD'en, når du ikke dykker, for at spare batteriets levetid.