Suunto EON Steel - Funktioner - Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning)
Find a dealer/service center

Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6

Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning)

Overfladeinterval og no-fly-tid (overfladeinterval før flyvning)

Efter et dyk viser Suunto EON Steel overfladetiden siden det forrige dyk og en nedtællingstimer for den anbefalede no-fly-tid. Under no-fly-tiden (overfladeinterval før flyvning) bør flyvning eller rejse til højder undgås.

Surf NoFly

No-fly-tiden er altid mindst 12 timer og er lig med afmætningstiden, når denne er over 12 timer. For afmætningstider, som er kortere end 70 minutter, vises no-fly-tiden ikke.

Hvis dekompressionen springes over under et dyk, så Suunto EON Steel går i permanent fejltilstand (se Algoritmelås), er no-fly-tiden altid 48 timer. Hvis dykket tilsvarende foretages i målertilstand (bundtimer), er no-fly-tiden 48 timer.

ADVARSEL:

DET ANBEFALES IKKE AT FLYVE, MENS COMPUTEREN TÆLLER NED TIL NO-FLY-TIDEN. AKTIVER ALTID COMPUTEREN FOR AT KONTROLLERE DEN RESTERENDE NO-FLY-TID, FØR DU FLYVER! Hvis du flyver eller rejser til en højere højde inden for no-fly-tiden, kan det i høj grad øge risikoen for DCS. Gennemgå anbefalingerne fra Divers Alert Network (DAN). Der findes dog ikke nogen flyvning-efter-dykning regel, der helt garanterer at forhindre dekompressionssyge!