Suunto EON Steel - Reference - Tekniske specifikationer

Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer

Mål og vægt:

 • Længde: 104,6 mm
 • Bredde: 60,5 mm
 • Højde: 23,1 mm
 • Vægt: 347 g

Driftsforhold

 • Normalt højdeområde: 0 til 3000 m over havets overflade
 • Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
 • Opbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C
 • Vedligeholdelsescyklus: 500 timers dykning eller to år, alt efter hvad der kommer først
BEMÆRK:

Efterlad ikke dykkercomputeren i direkte sollys!

Dybdemåler

 • Temperaturkompenseret tryksensor
 • Maksimal driftsdybde: 150 m (i overensstemmelse med EN 13319)
 • Maksimal statisk tryk: 15 bar (i overensstemmelse med EN 13319 og ISO 6425)
 • Nøjagtighed: ± 1% af fuld skala eller bedre fra 0 til 150 m ved 20 °C (i overensstemmelse med EN 13319)
 • Visningsinterval for dybde: 0 til 300 m
 • Opløsning: 0,1 m fra 0 til 100 m; 1 m fra 100 til 150 m

Temperaturvisning

 • Opløsning: 1 °C
 • Visningsinterval: -20 til +50 °C
 • Nøjagtighed: ± 2 °C inden for 20 minutters temperaturændring

Viser i blandet gasdykningstilstand

 • Helium %: 0-95
 • Ilt %: 5-99
 • Ilt delvis trykvisning: 0,0-3,0 bar
 • CNS%: 0-500 % med 1 % opløsning
 • OTU: 0-500

Andre visninger

 • Dykketid: 0 til 999 min.
 • Overfladetid: 0 til 99 t 59 min.
 • Dyk-tæller: 0 til 99 for gentagne dyk
 • Ingen dekompressionstid: 0 til 99 min (>99 over 99)
 • Opstigningstid: 0 til 999 min. (- - efter 999)
 • Loftdybder: 3,0 til 150 m

Kalender/ur

 • Nøjagtighed: ± 25 s/måned (ved 20 °C)
 • 12/24 t display

Kompas

 • Nøjagtighed: +/- 15°
 • Opløsning: 1°
 • Maks. vipning: 45 grader
 • Balance: Global

Timer

 • Nøjagtighed: 1 sekund
 • Visningsinterval: 0’00-99’59
 • Opløsning: 1 sekund

Logbog

 • Samplingsfrekvens. 10 sekunder
 • Hukommelseskapacitet: Ca. 200 timers dykning

Vævsberegningsmodel

 • Suunto Fused™ RGBM-algoritme (udviklet af Suunto og Bruce R. Wienke, BSc, MSc, PhD)
 • 15 vævsrum
 • Væskerummenes halveringstider for nitrogen: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 og 720 min. Halveringstider for på- og afgasning er de samme.
 • Væskerummenes halveringstider divideres med en konstant faktor for at opnå halveringstider for helium.
 • Reduceret gradient (variabel) M-værdier baseret på dykkervaner og dykkerovertrædelser. M-værdierne spores op til 100 timer efter et dyk
 • Eksponeringsberegningerne (CNS% og OTU) er baseret på anbefalinger fra R.W. Hamilton, PhD og nuværende accepterede grænsetabeller for eksponeringstid og principper.

Batteri

 • Type: Genopladeligt lithium-ion
 • Batterilevetid: Fuldt opladet, min. 20 timers dykketid

Følgende betingelser påvirker batteriets forventede levetid:

 • De forhold, som enheden betjenes og opbevares i (f.eks. temperatur/kolde forhold). Under 10 °C/50 °F er den forventede batterilevetid ca. 50-75 % af batterilevetiden ved 20 °C/68 °F.
 • Batteriets kvalitet. Nogle lithiumbatterier kan uventet gå døde, hvilket ikke kan testes på forhånd.
BEMÆRK:

Lav temperatur eller en indvendig oxidation af batteriet kan aktivere batteriadvarslen, også selvom batteriet har tilstrækkelig kapacitet. I sådanne tilfælde forsvinder advarslen normalt, når dykketilstand aktiveres igen.

Radiomodtager

 • Kompatibel med Bluetooth® Smart
 • kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz
 • rækkevidde: ~3 m

Undervandsradiomodtager

 • Frekvensbånd: Enkelt kanal 123 kHz
 • Maksimal udgangseffekt: 360 mW
 • Rækkevidde: 1,5 m

Producent

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa FINLAND