SIKKERHED

Suunto Essential Brugervejledning -

SIKKERHED

SIKKERHED

Typer af sikkerhedsforholdsregler:

ADVARSEL:
  • bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG:
  • bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.
BEMÆRK:
  • bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.

Sikkerhedsforholdsregler:

ADVARSEL:

MÅ IKKE BRUGES TIL DYKNING.

ADVARSEL:

ALLERGISKE REAKTIONER ELLER HUDIRRITATION KAN FOREKOMME, NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUDEN, SELV OM VORES PRODUKTER OVERHOLDER BRANCHESTANDARDERNE. HOLD I GIVET FALD STRAKS INDE MED BRUGEN, OG SØG LÆGE.

FORSIGTIG:

MÅ IKKE UDSÆTTES FOR HURTIGE TEMPERATURFORANDRINGER.

FORSIGTIG:

BRUG IKKE OPLØSNINGSMIDLER AF NOGEN ART.

FORSIGTIG:

PÅFØR IKKE INSEKTMIDLER.

FORSIGTIG:

SKAL BEHANDLES SOM ELEKTRONISK AFFALD.

FORSIGTIG:

MÅ IKKE STØDES ELLER TABES.