Използване на режим "Компас"

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Table of Content

Използване на режим "Компас"

Използване на режим "Компас"

Режим Compass ви позволява да се ориентирате спрямо магнитния север. В режим Compass можете да отворите следните изгледи с View:

  • Час: показва точния час
  • Основни посоки: показва текущото направление спрямо основните посоки
  • Проследяване на посока: показва посоката между направлението и зададената посока.

Компасът ще влезе в режим за пестене на енергия след една минута. Можете да го активирате повторно с Start Stop.