Kompassirežiimi kasutamine

Suunto Essential Kasutusjuhend -

Kompassirežiimi kasutamine

Kompassirežiimi kasutamine

Režiimiga Compass saate orienteeruda magnetilise põhjapooluse suhtes. Režiimis Compass saate nupuga View valida järgmiste vaadete vahel.

  • Aeg: näitab praegust kellaaega.
  • Ilmakaared: näitab kurssi ilmakaarte järgi.
  • Kursi jälgimine: näitab, kas liigute määratud kursil, või erinevust kursi ja praeguse suuna vahel.

Kui te seadet kompassirežiimis minuti jooksul ei kasuta, lülitub see energiasäästurežiimi. Taasaktiveerige see nupuga Start Stop.