Eenheden veranderen

Suunto Essentieel Gebruikershandleiding -

Eenheden veranderen

In units selecteert u de meeteenheden, waaronder:

 • time : 24u/12u
 • date: dd.mm/mm.dd
 • temperature : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
 • air pressure: hPa/inHg
 • altitude: meters/feet

Om naar units te gaan in Menu:

 1. Ga naar Menu door de knop Mode ingedrukt te houden in de modus Time, Alti & Baro of Compass.
 2. Blader met gebruik van - Light naar beneden naar units.
 3. Voer in door middel van Mode.

Om eenheden te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Blader met de knoppen + en - Light in units door de lijstitems.
 2. Voer in door middel van Mode.
 3. Verander de waarden met de knoppen + en - Light, accepteer met Mode.
 4. Sluit het Menu af met Start Stop.