Používanie profilu hĺbkomera

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie profilu hĺbkomera

Profil depth meter sa používa pri šnorchlovaní. Ukazuje aktuálnu hĺbku a maximálnu hĺbku dosiahnutú pri potápaní so šnorchlom. Maximálna hĺbka pre prístroj je 10 m (32,8 stopy). Keď je aktivovaný profil depth meter, v ľavej hornej časti displeja sa zobrazí ikona vlny.

Keď je aktivovaný profil depth meter, tlačidlo View umožňuje prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Záznamník: zaznamenávanie ponorov so šnorchlom
  • Teplota: meranie aktuálnej teploty
  • Čas: zobrazenie aktuálneho času

Using snorkeling profile

Záznamy v profile hĺbkomer

Záznamník v profile depth meter pracuje podobne, ako záznamník v profile altimeter, ale namiesto zaznamenávania nadmorskej výšky zaznamenáva hĺbku ponorov pri šnorchlovaní.

Postup ukladania záznamov v profile depth meter:

  1. V režime Alti & Baro vyberte zobrazenie záznamníka.
  2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením tlačidla Start Stop. Začnite šnorchlovať.
  3. Pri návrate na hladinu resetujte podržaním stlačeného tlačidla +.
POZOR:

Keď je prístroj pod vodou, nesmiete stlačiť žiadne tlačidlá.

POZNÁMKA:

Pred používaním záznamníka v profile depth meter musíte resetovať záznamník v profile altimeter. V opačnom prípade vaša maximálna hĺbka ponoru ostane rovnaká ako vaša aktuálna nadmorská výška nad hladinou.

TIP:

Po zastavení záznamníka môžete pred jeho resetovaním otvoriť záznamy a zobraziť aktuálny záznam!