การใช้โหมดความสูง-ความกดอากาศ

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การใช้โหมดความสูง-ความกดอากาศ

การใช้โหมดความสูง-ความกดอากาศ

ในโหมด Alti & Baro คุณสามารถดูความสูงปัจจุบัน ความกดอากาศ หรือความลึกในการดำผิวน้ำได้ โดยคุณสามารถเลือกโพรไฟล์ได้ 4 แบบ: automatic, altimeter, barometer และ depth meter (ดูใน การตั้งค่าโพรไฟล์) คุณสามารถเข้าใช้งานหน้าจอต่าง ๆ ได้ตามโพรไฟล์ที่เปิดทำงาน เมื่อคุณอยู่ในโหมด Alti & Baro

Using altibaro mode core