การปรับเปลี่ยนค่าทั่วไป

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การปรับเปลี่ยนค่าทั่วไป

จาก General คุณสามารถตั้งค่าทั่วไปได้ รวมทั้ง:

 • button tone: เปิด/ปิด
 • tone guide: เปิด/ปิด
 • backlight: ปุ่มไฟส่องสว่าง/ทุกปุ่ม
 • language: English, French, Spanish, German

การเข้าไปที่ General จาก Menu:

 1. เข้าไปที่ Menu โดยกดปุ่ม Mode จากโหมด Time , Alti & Baro หรือ Compass
 2. ไล่รายการไปที่ General โดยใช้ปุ่ม - Light
 3. เข้าไปโดยกดปุ่ม Mode

เสียงปุ่มกด

จาก Button tone คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกดได้ อุปกรณ์จะส่งเสียงปุ่มกดทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม หรือยืนยันการกระทำ

 1. จาก General เลือก Button tone
 2. สลับเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกด โดยกดปุ่ม + และ - Light

เสียงนำทาง

จาก tone guide คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงนำทางได้ คุณจะได้ยินเสียงนำทางเมื่อ:

 • คุณเปลี่ยนค่าในส่วนปรับตั้ง
 • คุณตั้งค่าอ้างอิงความสูง
 • คุณเริ่มหรือหยุดตัวบันทึกประวัติ
 • คุณทำเครื่องหมายจุดความสูงขณะที่คุณกำลังบันทึกประวัติ
 • คุณเริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
 • อุปกรณ์สามารถสลับระหว่างโพรไฟล์ altimeter และ Barometer เมื่อคุณใช้งานโพรไฟล์ automatic

การเปิดหรือปิดเสียงนำทาง:

 1. จาก General เลือก Tone guides
 2. สลับเปิดหรือปิดเสียงนำทาง โดยกดปุ่ม + และ - Light

ไฟพื้นหลัง

จาก Backlight คุณสามารถสลับระหว่างไฟสองแบบได้ได้แก่ ทุกปุ่มและปุ่มไฟส่องสว่าง

การตั้งค่าไฟพื้นหลังในการใช้งานปกติและการใช้งานตอนกลางคืน:

 1. จาก General เลือก Backlight
 2. สลับไฟพื้นหลังระหว่าง light button และ any button กับ + และ - Light

เมื่อเลือก light button คุณสามารถเปิดไฟพิ้นหลังด้วย - Light ไฟพื้นหลังจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากคุณต้องการดูไฟพื้นหลังเมื่อคุณอยู่ในMenu คุณต้องเปิดใช้งานจาก TimeAlti & Baro หรือโหมด Compass ก่อนเข้าไปที่ Menu จากนั้น ไฟพื้นหลังจะเปิดทำงานจนกระทั่งคุณออกจาก เมนู Menu

เมื่อเลือก any button ไว้ คุณสามารถเปิดทำงานไฟพื้นหลังได้ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม

ภาษา

จาก Language ให้เลือกภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับ Suunto Essential ของคุณ (English, German, French หรือ Spanish)

การเลือกภาษา:

 1. จาก General เลือก Language
 2. เลือกภาษาจากรายการโดยกดปุ่ม + และ - Light

การเปิดใช้งานการล็อคปุ่ม

คุณสามารถเปิดทำงานและปิดทำงานการล็อคปุ่มได้ โดยกดปุ่ม -Light ค้างไว้ ในขณะที่การล็อคปุ่มเปิดทำงาน จะมีเครื่องหมายล็อคแสดงอยู่บนหน้าจอ icon button lock .

หมายเหตุ:

คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอและใช้แสงไฟได้ ขณะที่การล็อคปุ่มเปิดทำงานอยู่